Filmambassade.nl online!

In samenwerking met Steven de Jong films is BeYoung Media een oer-Hollands filmplatform gestart. Bij filmambassade.nl hoef je als consument geen abonnement af te sluiten. Je betaalt volgens het ‘Pay en Play’ systeem en helpt je zo de Nederlandse filmmaker aan financiering voor zijn nieuwste film.

www.filmambassade.nl